UAB „Auto Aves“ 2022 m. kovo 21 d. pasirašė projekto „E. komercijos sprendimų diegimas UAB „Auto Aves“, perorientuojant procesus ir juos skaitmenizuojant“, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0375, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui “ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis Covid-19“.

Inicijuojamo projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje UAB „Auto Aves“, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus įdiegti e. sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis klientams įsigyti įmonės siūlomas paslaugas elektroninėmis priemonėmis, stebėti užsakymų vykdymą, gauti susijusius dokumentus. Įmonei tai leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys ir kt.

Projektu siekiamas rezultatas – procesų skaitmeninimas, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės augimui.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 66 500,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, skirtas finansavimas – 49 875,00 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2022 03 21 – 2022 09 21.

© Visos teisės saugomos 2019 Auto Aves. Sprendimas Reprezentuok